Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

46,000,000VNĐ46,000,000VNĐ
Sài Gòn Mia Trung Sơn Quận 7

Dự án mới

Văn Trung

9 tháng trước

46,000,000VNĐ46,000,000VNĐ

Dự án mới

9 tháng trước

Dự án mới

Văn Trung

9 tháng trước

Dự án mới

9 tháng trước

Dự án mới

Văn Trung

9 tháng trước

Dự án mới

9 tháng trước

Dự án mới

Văn Trung

9 tháng trước

Dự án mới

9 tháng trước

Dự án mới, Shophouse

Văn Trung

9 tháng trước

Dự án mới, Shophouse

9 tháng trước

Dự án mới

Văn Trung

9 tháng trước

Dự án mới

9 tháng trước

Dự án mới

Văn Trung

9 tháng trước

Dự án mới

9 tháng trước

Dự án mới

Văn Trung

9 tháng trước

Dự án mới

9 tháng trước

55,000,000VNĐ60,000,000VNĐ/m²
Căn hộ KINGDOM 101 Quận 10

Căn hộ KINGDOM 101 Quận 10

334 Tô Hiến Thành, phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Dự án mới

Văn Trung

9 tháng trước

55,000,000VNĐ60,000,000VNĐ/m²

Dự án mới

9 tháng trước