Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

72,000,000VNĐ2,700VNĐ/sq ft
Airport City Long Thành

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Đất nền, Đất nền Long Thành

Hòa Laimian

2 ngày trước

72,000,000VNĐ2,700VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Đất nền, Đất nền Long Thành

2 ngày trước

1,599,000VNĐ15,000VNĐ/sq ft
Đất nền Quận 2

Đất nền lương định của Quận 2

7601 E Treasure Dr, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Giường: 5Phòng tắm: 2Sq Ft: 3770

Đất nền, Đất nền Quận 2

Trường Huy

3 năm trước

1,599,000VNĐ15,000VNĐ/sq ft

Giường: 5Phòng tắm: 2Sq Ft: 3770

Đất nền, Đất nền Quận 2

3 năm trước