Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

7272,000,000VNĐ1,800VNĐ/sq ft
Căn hộ Somerset Capitaland

Căn hộ Somerset Capitaland

01 Đường Phan Văn Đáng, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ gia đình, Căn hộ Quận 2

Hòa Laimian

1 ngày trước

7272,000,000VNĐ1,800VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ gia đình, Căn hộ Quận 2

1 ngày trước

245,000VNĐ1,800VNĐ/sq ft
King Crown Village quận 2

King Crown Village

30. Luong Dinh Cua Str, Binh An Ward, Dist 2, HCM City - Vietnam

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

Hòa Laimian

1 ngày trước

245,000VNĐ1,800VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

1 ngày trước

245,000VNĐ1,800VNĐ/sq ft
Water Bay Novaland

Water Bay Novaland

30. Luong Dinh Cua Str, Binh An Ward, Dist 2, HCM City - Vietnam

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

Hòa Laimian

1 ngày trước

245,000VNĐ1,800VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

1 ngày trước

245,000VNĐ1,800VNĐ/sq ft

Gem Riverside

30. Luong Dinh Cua Str, Binh An Ward, Dist 2, HCM City - Vietnam

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

Hòa Laimian

2 ngày trước

245,000VNĐ1,800VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

2 ngày trước

245,000VNĐ1,800VNĐ/sq ft
Căn Hộ Masteri Parkland Quận 2

Masteri Parkland | Căn hộ Quận 2

30. Luong Dinh Cua Str, Binh An Ward, Dist 2, HCM City - Vietnam

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

Hòa Laimian

2 ngày trước

245,000VNĐ1,800VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

2 ngày trước

245,000VNĐ71,000VNĐ/sq ft
Dự án căn hộ Saigon Sports City quận 2

SaiGon Sports City | Palm City Keppel Land

Miramonte Boulevard, Florence-Graham, Nadeau, Los Angeles County, Ca Li, 90001, Mỹ

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

Hòa Laimian

2 ngày trước

245,000VNĐ71,000VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

2 ngày trước

245,000VNĐ71,000VNĐ/sq ft
Căn hộ Palm Garden Keppel Land

Palm Heights | Palm City Keppel Land

Miramonte Boulevard, Florence-Graham, Nadeau, Los Angeles County, Ca Li, 90001, Mỹ

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

Hòa Laimian

2 ngày trước

245,000VNĐ71,000VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

2 ngày trước

245,000VNĐ71,000VNĐ/sq ft
Căn hộ Palm Garden Keppel Land

Palm City Quận 2 | Keppel Land

Miramonte Boulevard, Florence-Graham, Nadeau, Los Angeles County, Ca Li, 90001, Mỹ

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

Hòa Laimian

2 ngày trước

245,000VNĐ71,000VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

2 ngày trước

72,000,000VNĐ2,700VNĐ/sq ft
Diamond Island

Diamond Island | Đảo Kim Cương Quận 2

Miramonte Boulevard, Florence-Graham, Nadeau, Los Angeles County, Ca Li, 90001, Mỹ

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

Hòa Laimian

2 ngày trước

72,000,000VNĐ2,700VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Căn hộ Quận 2

2 ngày trước