Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Property Grid 1

Đặc sắc Booking

Laimian City Quận 2

 • 70,000,000VNĐ

Shophouse Vinhomes Quận 9

 • 570,000VNĐ
Đặc sắc Booking

Vinhomes Grand Park Quận 9

 • 30,000,000VNĐ
 • 2 bd
 • 2 ba
 • 131 m²
Đặc sắc

Căn hộ Paris Hoàng Kim Quận 2

 • 550,000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc

Dự án Xi Thủ Thiêm GS E&C

 • 16,000VNĐ/mo
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc

Căn Hộ Empire City Thủ Thiêm Quận 2

 • 967,000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft

Property Grid 2

Đặc sắc Booking

Laimian City Quận 2

 • 70,000,000VNĐ

Shophouse Vinhomes Quận 9

 • 570,000VNĐ
Đặc sắc Booking

Vinhomes Grand Park Quận 9

 • 30,000,000VNĐ
 • 2 bd
 • 2 ba
 • 131 m²
Đặc sắc

Căn hộ Paris Hoàng Kim Quận 2

 • 550,000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc

Dự án Xi Thủ Thiêm GS E&C

 • 16,000VNĐ/mo
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc

Căn Hộ Empire City Thủ Thiêm Quận 2

 • 967,000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft

Property Grid 3

Đặc sắc Booking

Laimian City Quận 2

 • 70,000,000VNĐ

Shophouse Vinhomes Quận 9

 • 570,000VNĐ
Đặc sắc Booking

Vinhomes Grand Park Quận 9

 • 30,000,000VNĐ
 • 2 bd
 • 2 ba
 • 131 m²
Đặc sắc

Căn hộ Paris Hoàng Kim Quận 2

 • 550,000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc

Dự án Xi Thủ Thiêm GS E&C

 • 16,000VNĐ/mo
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc

Căn Hộ Empire City Thủ Thiêm Quận 2

 • 967,000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc

Căn hộ Rome Diamond Lotus Quận 2

 • 876,000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft

Property Grid 4

Đặc sắc Booking

Laimian City Quận 2

 • 70,000,000VNĐ

Shophouse Vinhomes Quận 9

 • 570,000VNĐ
Đặc sắc Booking

Vinhomes Grand Park Quận 9

 • 30,000,000VNĐ
 • 2 bd
 • 2 ba
 • 131 m²
Đặc sắc

Căn hộ Paris Hoàng Kim Quận 2

 • 550,000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft