Showing all 2 results

Đang bán
Giá: 8tr/m2
  • Số căn hộ: 1000
  • Mật độ xây dựng: 50%
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
  • Số căn hộ: 1570
  • Mật độ xây dựng: 35%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0862.920009