Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Sắp xếp theo:
Cam Ranh Bay City
60,000,000VNĐ65,000,000VNĐ/m²
60,000,000VNĐ65,000,000VNĐ/m²
Sài Gòn Mia Trung Sơn
46,000,000VNĐ46,000,000VNĐ
46,000,000VNĐ46,000,000VNĐ