Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
40
Số căn:
4000
Quy mô:
112,585m2
Mật độ xây dựng:
23.6%