Trạng thái:
Đang bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
100
Số tầng:
3
Số căn:
0
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
50%