Trạng thái:
Đang bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
20
Số tầng:
30
Số căn:
200
Quy mô:
30tr/m2
Mật độ xây dựng:
50%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang bán
Số Block:20 Số tầng:30
Quy mô:30tr/m2 Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:200 Ngày hoàn thành:2020
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang bán
Số Block:20
Số tầng:30
Quy mô:30tr/m2
Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:200
Ngày hoàn thành:2020