An Phú Long Garden
An Phú Long Garden
Trạng thái:
Đang bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
10
Số tầng:
3
Số căn:
1000
Quy mô:
10ha
Mật độ xây dựng:
50%
Chủ đầu tư: Hoàng Cát Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang bán
Số Block:10 Số tầng:3
Quy mô:10ha Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:1000 Ngày hoàn thành:2022
Chủ đầu tư: Hoàng Cát Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang bán
Số Block:10
Số tầng:3
Quy mô:10ha
Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:1000
Ngày hoàn thành:2022